خبر های تازه

عکس هایی نایاب از گذشته معاصر

خبر های تازه, ۱۸ مرداد, ۱۳۹۴

مجموعه مارکار یکی از تاثیرگذارترین اماکن در تاریخ معاصر یزد بوده است و نقش بسزایی در آموزش و پرورش یزدی ها داشته است. عکس هایی از این گذشته با شکوه را با هم مرور می کنیم. این خبر ادامه دارد…

انواع سامانه های تامین آب در یک مجموعه

خبر های تازه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴

مجموعه مارکار با قدمتی ۸۰ ساله در طول دوران گر فراز و نشیب خود از سامانه ها متفاوتی برای تامین آب خود بهره برده است که تمام آنها در حال حاضر قابل بازدید می باشند. آب انبار، گاو رو، قنات و پاکنه بخشی از این موارد هستند.

Back to Top